Linux terminal

Før eller senere er nye Linux brugere tvunget til at åbne en terminal for at udføre en eller flere opgaver som er bøvlede eller endda umulige at udføre på anden måde.

På opdagelse

Har man fået taget hul på den sagnomspunde terminal – det frygtede sorte hul med den blinkende cursor der står parat til at opsluge den frygtsomme bruger – finder mange at det ikke er så farligt. Det viser sig ofte at opgaver som kræver gentagne klik på forskellige grafiske elementer for at udføre en opgave – kan udføres med minimal indsats via terminalen.

Opgaverne

Nogle af opgaverne er at finde filer, rette konfigurationer, redigere filer uden at åbne dem, konvertere billeder mellem formater, ændre størrelser og meget, meget mere.

Filer

 • $ ls
  mappe indhold
 • $ ls -la
  formatteret indhold med skjulte filer
 • $ df -h
  Mappestruktur hvor indholdet er letlæselig
 • $ cd mappe
  skift til mappe
 • $ pwd
  vis nuværende mappe
 • $ mkdir mappe
  opret mappe
 • $ rm fil
  slet fil
 • $ rm -r
  slette mappe
 • $ rm -rf /
  zap all
 • $ cp fil1 fil2
  kopier fil1 til fil2
 • $ mv fil1 fil2
  omdøb fil1 til fil1
 • $ ln -s fil link
  opret et link link til fil
 • $ touch fil
  opret eller opdater fil
 • $ cat > fil
  skrive standard input til fil
 • $ more fil
  vis indholdet af fil
 • $ less fil
  vis indholdet af fil
 • $ head fil
  vis første 10 linjer af fil
 • $ tail fil
  vis sidste 10 linjer af fil
 • $ tail -f fil
  vis indholdet af fil ved ændringer

SSH

 • $ ssh bruger@server
  opret forbindelse til server som bruger
 • $ ssh -p port bruger@server
  opret forbindelse via port
 • $ ssh -D port
  opret forbindelse og brug bundet port

Kompilering af kildekode og installation

 1. ./configure
 2. make
 3. make install

Netværks oplysninger

 • $ ping server
  ping server
 • $ whois domæne
  hvem står for domæne
 • $ dig domæne
  find dns for domæne
 • $ dig -x
  domæne omvendt dns for domæne
 • $ wget fil
  download fil
 • $ wget -c fil
  fortsæt afbrudt download af fil
 • $ wget -r url
  download alt fra url

System information

 • $ date
  vis nuværende dato/tid
 • $
  cal vis denne måneds kalender
 • $ uptime
  hvis oppetid
 • $ w
  hvis aktive brugere
 • $ whoami
  vis hvem jeg er logget ind som
 • $ uname -a
  vis kerne version
 • $ cat /proc/cpuinfo
  vis cpu information
 • $ cat /proc/meminfo
  hukommelses information
 • $ man kommando
  vis manual for kommando
 • $ df
  vis ledig plads
 • $ du
  vis optaget plads
 • $ du -sh
  vis diskforbrug i læsbart format
 • $ free
  vis hukommelse og swap brug
 • $ whereis app
  vis app placering
 • $ which app
  vis hvilken app der køres først

Processer

 • $ ps
  vis aktive processer
 • $ ps aux
  ps med masser detaljer
 • $ kill pid
  stop processen med pid ‘pid’
 • $ killall proc
  afslut alle processer med navn ‘proc’
 • $ bg
  vis stoppede/baggrunds opgaver, genoptagede baggrundsprocesser
 • $ fg
  sæt nyeste baggrundsprocess i forgrunden
 • $ fg n
  sæt job ‘n’ if forgrunden

Tastatur genveje

 • ctrl+x
  afbryd igangværende job
 • ctrl+z
  stop igangværende job
 • fg
  genoptag job i forgrunden
 • bg
  genoptag job i baggrunden
 • ctrl+d
  log ud af nuværende session
 • ctrl+w
  slet et ord fra aktuel linje
 • ctrl+u
  slet hele linjen
 • ctrl+r
  søg tidligere kommando i omvendt rækkefølge
 • !!
  gentag sidste kommando
 • exit
  log ud af nuværende session

Søgninger

 • $ grep mønsker filer
  søg filer for mønster
 • $ grep -r mønster mappe
  søg mønster i mapper inkl. undermapper
 • $ kommando| grep mønster
  søg for mønster i resultat af kommando
 • $ locate fil
  find alle forekomster af fil eller mønster

Pakning af filer i arkiver

 • $ tar cf fil.tar filer
  Komprimer filer i arkiv ‘fil.tar’
 • $ tar xf fil.tar
  Udpak arkiv ‘fil.tar’ i nuværende mappe
 • $ tar tf fil.tar

Vis indholdet af arkivet ‘fil.tar’

Linux Terminal

tar flag:

c opret arkiv
t oversigt over indhold
x udpak
f specifik fil
z use zip/gzip
j bzip2 kompression
k overskriv ikke
T filer fra arkiv
w bekræft handlilnger
v detaljeret

 • $ gzip fil
  komprimere fil og omdøb til fil.gz
 • $ gzip -d fil.gz
  dekomprimer fil.gz
mail

👋 Inden du går! 👋

👉 Gå ikke glip af vores indlæg 👈

❤️ Tilmeld dig vores nyhedsbrev ❤️

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

Gå ikke glip af vores indlæg / guides - Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.