Regler / Rules – FutureNode Minecraft

DANSKE SERVER REGLER FOR FUTURENODE MINECRAFT!

da flag

1. Generelle regler:

1.1 – Brug din sunde fornuft, og respekter andre spillere.

1.2 – Enhver form for x-ray, flyhack, andre hacks og hackclients er ikke tilladte.

1.3 – Enhver form udnyttelse af bugs/exploits både fra minecraft og plugins er ikke tilladt.

1.4 – Mods, resource packs og makroer der giver dig en fordel i forhold til andre spillere, er ikke tilladte.

1.5 – Grief er ikke tilladt, dette gælder også steder der ikke er claimet.

1.6 – Byg mindst 150 blocks væk fra andres claim.

1.7 – Ingen ”Pixel art”

1.8 – At have mere end én alt/smurf er ikke tilladt.

1.9 – Scamming er ikke tilladt.

1.10 – Alle former for omgåelse af AFK-kick er ikke tilladt.

1.11 – Stødende brugernavn, skin, nickname eller lignende er ikke tilladt.

2. Chat regler:

2.1 – Det er ikke tilladt at tale grimt eller stødende.

2.2 – Det er tilladt at anvende bandeord i begrænset omfang, så længe det ikke er rettet mod en anden person.

2.3 – Det er ikke tilladt at spamme.

2.4 – Det er ikke tilladt at bruge unødvendige mængder af capslock.

2.5 – Du må ikke reklamere uden skriftlig tilladelse fra staff.

3. Redstone og farms:

3.1 – Enhver form for serverkrævende konstruktion, om det så er en auto-sorter, effektiv mob-farm, redstone mesterværk eller andet, kommer med en betingelse om at tage hensyn til serverens ydeevne, økonomi og statistikker.

3.1.1 – Følgende farms er ikke tilladte på serveren. – Alle farms der gør brug af en hver form for bug (Både Minecraft bugs men også plugin bugs) – Alle farms der gør brug af en hver form for duplikation. – Shulker Farms.

3.2 – Staff har retten til at bede dig formindske redstone eller farms, hvis det skaber lag og har konsekvenser for serverens ydeevne, økonomi og statistikker.

3.3 – Autofiskere og farms der gør brug af lignende funktioner er ikke tilladte.

4. Tilladte mods og clients:

4.1 – Optifine, IrisShaders, Sodium, lithium (performance mods)

4.2 – Fabric/Forge

4.3 – Mini-map mods (intet cave view)

4.4 – Chest/inventory sorters4.5– Badlion client/Lunar client

4.6 – Bobby (Client-sided Render Distance)

Har du et mod du ønsker at bruge, men er i tvivl om er tilladt at bruge, så tøv ikke med at kontakte staff ingame eller på discord.

Et brud på reglerne resulterer i en straf som staff bestemmmer!

ENGLISH SERVER RULES FOR FUTURENODE MINECRAFT!

us flag

1. General Rules:

1.1 – Use common sense and respect other players.

1.2 – Any kind of x-ray, flyhack, and other hacks and hackclients are not allowed.

1.3 – Any kind of exploitation of bugs/exploits both from minecraft and plugins is not allowed.

1.4 – Mods, resource packs and macros that give you an advantage over other players are not allowed.

1.5 – Griefing is not allowed, this also applies to places that are not claimed.

1.6 – Build at least 150 blocks away from others’ claim.

1.7 – No “Pixel art” is allowed.

1.8 – Having more than one alt/smurf is not allowed.

1.9 – Scamming is not allowed.

1.10 – All forms of circumvention of AFK kicks are not allowed.

1.11 – Offensive username, skin, nickname or similar is not allowed.

2. Chat Rules:

2. Chat Rules:

2.1 – Foul or offensive language is not allowed.

2.2 – Swearing is allowed in moderation as long as it is not directed at another person.

2.3 – Spamming is not allowed.

2.4 – It is not allowed to use unnecessary amounts of capslock.

2.5 – You may not advertise without written permission from staff.

3. Redstone and farms:

3.1 – Any kind of server demanding construction, whether it’s an auto-sorter, efficient mob farm, redstone masterpiece or other, comes with a condition to take into account server performance, economy and statistics.

3.1.1 – The following farms are not allowed on the server. – All farms that make use of any kind of bug (Both Minecraft bugs and plugin bugs) – All farms that make use of any kind of duplication. – Shulker Farms.

3.2 – Staff has the right to ask you to decrease redstone or farms if it creates lag and has impact on server performance, economy and statistics.

3.3 – Autofisher and farms using similar features are not allowed.

4. Allowed mods and clients:

4.1 – Optifine, IrisShaders,  Sodium, lithium (performance mods)

4.2 – Fabric/Forge4.3 – Mini-map mods (no cave view)

4.4 – Chest/inventory sorters

4.5 – Badlion client/Lunar client

4.6 – Bobby (Client-sided Render Distance)

If you have a mod you wish to use but are unsure if it is allowed to use, please do not hesitate to contact staff ingame or on discord.

A violation of the rules results in a penalty as determined by the staff!

close

👋 Inden du går! 👋

Gå ikke glip af vores blogindlæg / guides.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.